Over het programma


Programma


08.30 uur Ontvangst en registratie op de informatiemarkt

09.10 uur
Welkomstwoord - Bram Beks

09.15 uur
Opening door dagvoorzitter - Bart van der Meij

09.30 uur
Keynote: 800 BIA’s en (D)PIA’s in één dag Snel en goed de BIO implementeren in een gemeentelijke organisatie - Gertjan van Heijst

10.10 uur
Keynote: Cyber Essentials - Prof. mr. Lokke Moerel

10.50 uur Pauze en bezoek informatiemarkt

11.20 uur

12.10 uur
De onbewuste Gebruiker - Mark Nuijten - Antoinette van Leeuwen

12.45 uur Lunch en bezoek informatiemarkt

14.00 uur
Opening middagprogramma - Bart van der Meij

14.15 uur

14.55 uur Wisselen van zaal

15.00 uur

15.35 uur Pauze en bezoek informatiemarkt

16.00 uur

16.30 uur
Afsluiting - Bart van der Meij

16.45 uur Uitnodiging voor netwerkborrel


Thema Informatieveiligheid in de Overheid: Hoe veilig is uw organisatie?

Sinds 2017 wordt het congres Informatieveiligheid in de Overheid georganiseerd: een congres op het gebied van informatieveiligheid binnen de overheid, zoals ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor verdere bewustwording en een succesvolle invoering van informatieveiligheid.

De volgende thema’s staan centraal:

  • Hoe om te gaan met groeiende veiligheidsrisico’s? (risico’s zoals hacks, id-fraude etc. neemt alsmaar toe)
  • Spanningsveld tussen regels en ruimte (overheden hebben moeite met het implementeren van wetgeving en moeten daarbij steeds balanceren tussen wat de wet voorschrijft, en keuzes die ze zelf mogen maken)
  • Bewustzijn van medewerkers (hoe krijg je de hele organisatie doordrongen van de risico’s? welke handelingsperspectief wordt voorgeschreven?)
  • Verhouding tussen informatieveiligheid en privacy (burgers hebben recht op privacy en worden daar steeds mondiger in, maar tegelijkertijd heb je informatie nodig om de veiligheid te garanderen)

4 jaar Informatieveiligheid in de Overheid

Het congres Informatieveiligheid in de Overheid bestaat uit een dag vol informatie, inspiratie en kennisdeling. Speciaal voor: CIO’s, CISO’s, Functionarissen Gegevensbescherming en bestuurders afkomstig uit de overheid (rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s).

Wij bieden u :

 • actuele ontwikkelingen
 • inspirerende keynote lezingen
 • innovatieve praktijkcases en workshops
 • netwerken en co-creëren met ruim 100 vakgenoten
 • interactieve verdiepingssessies die oproepen tot dialoog
 • uitgebreide informatiemarkt met stands
 • van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden

6 redenen om erbij te zijn

Visie

Meer zicht en grip op informatieveiligheid, nu en in de toekomst

Topsprekers

Inspiratie van topsprekers over bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid

Het gesprek

In dialoog en in verbinding, tijdens het programma, pauzes en lunch

Inzichten

Ervaringen uitwisselen en ideeën opdoen tijdens de praktijksessies

Kennis

Laat u tijdens deze dag voeden met inspiratie en kennis om zo ook binnen uw organisatie betere informatieveiligheid te realiseren

Beleving

Netwerken met vakgenoten en loskomen van de dagelijkse realiteit

INTERESSE

Heeft u interesse in het congres Informatieveiligheid de overheid? Vul dan het formulier in via de ‘interesse’ button.

INTERESSE

IMPRESSIE

ALLE IMPRESSIES

Nieuws

OVERZICHT NIEUWS

Algemeen


Doelgroep

Het congres Informatieveiligheid in de Overheid is speciaal bedoeld voor CIO’s, CISO’s, Functionarissen Gegevensbescherming en bestuurders afkomstig uit de overheid (Rijk, lagere overheden, politie, ZBO’s).


Participeren

CKC Seminars bieden u:

 • Hét platform om uw organisatie onder de aandacht te brengen
 • Ster inhoudelijk programma met keynote sprekers en praktijkcases
 • De totale organisatie van het evenement
 • Verzorging van mailing, advertenties, nieuwsbrieven en persvoorlichting
 • Profilering in de leaflet, congressite en de congresmap
 • De mogelijkheid om een programmabijdrage te vervullen, in de vorm van een praktijkcase of workshop
 • Toegangskaarten (gratis) voor uw relaties
 • Een complete bezoekerslijst inclusief naw-gegevens (voor 1-malig eigen gebruik)
 • Een standruimte op de expositie

Interesse? Vul hier het formulier in en wij zullen u de sponsorinformatie zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Contact

Joyca van Essen
Congrescoördinator
+31 (0)40 214 62 02
joyca@ckc-seminars.nl

CKC Seminars
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl


Congresagenda CKC Seminars

CKC Seminars organiseert congressen op het gebied van HR, IT, duurzaamheid, projectmanagement en marketing communicatie. Wij zijn onder andere werkzaam in de branches overheid, zorg, onderwijs en in België. Meer weten over ons congresportfolio? Neem dan een kijkje op onze website.


Privacybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

Versie 1.0 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens

CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij

CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid. Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor

CKC Seminars gebruikt uw gegevens om; • met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening • u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft • u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft • u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden • te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen

Verwerken van gegevens

Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen. CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites

Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren. Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren. CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites

Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen

CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed. CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars. Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.