Jaarcongres Informatieveiligheid in de Overheid
Donderdag 15 maart 2018, Spant! Bussum

Over bewustwording, organisatorische en
technische aspecten van informatieveiligheid

Voor CIO’s, CISO’s, Functionarissen Gegevensbescherming
en bestuurders werkzaam binnen de overheid

Een dag met keynote lezingen, praktijkcases, praktijkgerichte
workshops en netwerken met vakgenoten

Informatieveiligheid in de Overheid 2018-01-10T15:01:01+00:00

Informatieveiligheid in de Overheid: bent u klaar voor de toekomst?

Op 15 maart 2018 organiseert CKC Seminars het congres Informatieveiligheid in de Overheid in het Spant te Bussum. De afgelopen jaren hebben overheidsorganisaties zich in toenemende mate gerealiseerd dat betrouwbare informatieveiligheid geen nevenactiviteit, maar een randvoorwaarde is. Omdat zowel burgers als overheden veel digitaal werken en belangrijke gegevens digitaal delen is het belangrijk dat overheidssystemen veilig zijn en weerstand kunnen bieden tegen aanvallen van binnen en buiten de organisatie. Daarnaast worden er vanuit wetgeving steeds strengere eisen gesteld aan het informatieveiligheidsniveau van overheidsorganisaties. Toch staat het vakgebied nog steeds in de kinderschoenen.

Daarom gaat de tweede editie van dit congres in op de vraag hoe we informatieveiligheid toekomstbestendig maken. Welke stappen moeten nu eerst genomen worden? Hoe om te gaan met het spanningsveld tussen regels en ruimte? Bent u klaar voor de AVG? Zijn uw medewerkers doordrongen van het belang en op de hoogte van regels rondom informatieveiligheid? Hoe verhoudt informatieveiligheid zich tot privacy? Op naar een bewuste en veilige overheid!

Deze dag is specifiek gericht op de bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid. Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor een succesvolle invoering van informatieveiligheid. Speciaal voor CIO’s, CISO’s, Functionarissen Gegevensbescherming en bestuurders afkomstig uit de overheid (Rijk, lagere overheden, politie, ZBO’s).

Schrijf hier in, elke tweede inschrijving van dezelfde organisatie ontvangt 50% korting!

Laatste nieuws

Van Aa en Hunze tot Zwolle: 2 jaar in gesprek over gemeentelijke informatieveiligheid

Tijdens het congres Informatieveiligheid in de Overheid op 15 maart zal Frans Backhuijs in gaan op de waarnemingen van de commissie VNG Visitatiecommissie Informatieveiligheid. De gesprekken van de commissie vonden plaats met een afvaardiging van [...]

Keynotes congres Informatieveiligheid in de Overheid bekend

Op 15 maart aanstaande organiseert CKC Seminars de tweede editie van het congres Informatieveiligheid in de Overheid. Dit jaar gaan we in op de vraag hoe we informatieveiligheid toekomstbestendig maken. Welke stappen moeten nu eerst [...]

Keynote Jan van Ginkel schetst een haalbaar perspectief om effectief om te gaan met informatieveiligheid

Terwijl de vragen naar informatieveiligheid exploderen, lijken de antwoorden juist te imploderen. Het lukt niet zomaar meer om oplossingen aan te dragen, we zullen moeten leren leven met lastige dilemma’s. Proberen ze een beetje hanteerbaar [...]

AANMELDEN

KOM MET 2 PERSONEN VOOR SLECHTS
€ 442,50*

REGISTREER HIER

Keynotes 2018

Jan van Ginkel

Concerndirecteur en Loco-Provinciesecretaris, Provincie Zuid-Holland

Frans Backhuijs

Burgemeester van Nieuwegein en voormalig Voorzitter van de VNG Visitatiecommissie Informatieveiligheid

Bas Haring

Schrijver en Filosoof