800 BIA’s en (D)PIA’s in één dag: snel en goed de BIO implementeren in een gemeentelijke organisatie

800 BIA’s en (D)PIA’s in één dag:
Snel en goed de BIO implementeren in een gemeentelijke organisatie.

In deze keynote lezing laat Dr. Gertjan van Heijst zien hoe een gemeentelijke organisatie met de juiste gereedschappen in een paar eenvoudige stappen een risicoanalyse kan uitvoeren en op basis daarvan de juiste BIO maatregelen selecteren. Via een gap analyse kunnen vervolgens gerichte verbeteracties worden ingepland om de kwaliteit van de informatiehuishouding en daarmee van de informatieveiligheid tot op het gewenste niveau te brengen en –  met behulp van een PDCA cyclus – te houden.

Gertjan van Heijst
Het credo van Gertjan van Heijst is dat het onmogelijk is om informatieveiligheid op orde te krijgen wanneer de organisatie geen grip heeft op de informatiehuishouding. Gertjan heeft een achtergrond in artificiële intelligentie en richt zich in zijn advieswerk op de snijvlakken tussen bedrijfsvoering, informatiemanagement en ICT. Een centraal thema in zijn projecten is integraal informatiemanagement: hoe kan een hybride informatiehuishouding met informatie in vele vormen en verspreid over allerlei uiteenlopende systemen op een geordende en overzichtelijke wijze worden beheerd en bestierd?

Bekijk hier het volledige programma!

Over Informatieveiligheid in de Overheid
Tijdens deze 4e editie gaan we in op de volgende vraagstukken:
Hoe om te gaan met groeiende digitale veiligheidsrisico’s? Welke (geopolitieke) trends kunnen we niet negeren? Hoe staat het met de BIO? Hoe bevorder je cyberveilig gedrag? Zijn uw medewerkers doordrongen van het belang en op de hoogte van regels rondom informatieveiligheid? Hoe verhoudt informatieveiligheid zich tot privacy? Hoe om te gaan met het spanningsveld tussen regels en ruimte? Op naar een bewuste en veilige overheid!

Meld u aan met 3 personen voor slechts € 442,50-.

OVERZICHT NIEUWS