Call for papers Informatieveiligheid in de Overheid 2020 geopend

Sinds 2017 wordt het congres Informatieveiligheid in de Overheid georganiseerd: een congres op het gebied van informatieveiligheid binnen de overheid, zoals ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor verdere bewustwording en een succesvolle invoering van informatieveiligheid.

De volgende thema’s staan centraal:

  • Hoe om te gaan met groeiende veiligheidsrisico’s? Risico’s zoals hacks, id-fraude etc. neemt alsmaar toe.
  • Spanningsveld tussen regels en ruimte. Overheden hebben moeite met het implementeren van wetgeving en moeten daarbij steeds balanceren tussen wat de wet voorschrijft, en keuzes die ze zelf mogen maken.
  • Bewustzijn van medewerkers. Hoe krijg je de hele organisatie doordrongen van de risico’s? Welke handelingsperspectief wordt voorgeschreven?
  • Verhouding tussen informatieveiligheid en privacy. Burgers hebben recht op privacy en worden daar steeds mondiger in, maar tegelijkertijd heb je informatie nodig om de veiligheid te garanderen.

Call for Papers
We zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen toegespitst op informatieveiligheid in de overheid. Heeft u suggesties voor een vernieuwende en actuele praktijkcase, praktische tips of een heldere visie? Of zijn er ervaringen buiten de overheidssector, maar ziet u raakvlakken binnen het onderwerp? Dien dan hier voor 17 januari aanstaande uw voorstel in.

WAT HEBBEN WIJ U TE BIEDEN?

  • Een uniek en branche-specifiek congres over informatieveiligheid
  • Top keynote sprekers
  • Actuele praktijkcases van gerenommeerde organisaties
  • Interactie met sprekers en vakgenoten
  • Een leerzame dag in een uitstekende ambiance

Het congres Informatieveiligheid in de Overheid is een uniek congres voor professionals en bestuurders in de overheid; specifiek gericht op de bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid. Het congres zit boordevol met kennis, inspiratie en contacten en vindt plaats in het Spant te Bussum. Voor meer informatie: www.informatieveiligheidindeoverheid.nl

OVERZICHT NIEUWS